TARAVAUS grup energètic

El Grup

TARAVAUS grup energètic és un conglomerat d'empreses del sector que aprofitant la sinèrgia i l'experiència de més de 30 anys, ofereix un servei energètic global als seus clients.

Neix fruit de la constant evolució d'aquestes empreses que fins el moment han operat indepentdentment i a partir del 2023 comencen una transició empresarial conjunta cap a les energies netes sota el nom de TARAVAUS grup energètic.

Sense deixar de banda les energies convencionals però sostenibles, i sense perdre la seva identita pròpia, les empreses de TARAVAUS grup energètic reuneixen la seva infraestructura i amplien la qualitat del servei que ofereixen, sempre orientada a cumplir les expectatives del client.

TARAVAUS grup energètic engloba les següents activitats: