TARAVAUS grup energètic

El Grup

TARAVAUS grup energètic és un conglomerat d'empreses del sector que aprofitant la sinèrgia i l'experiència de més de 30 anys, ofereix un servei energètic global als seus clients.

Neix fruit de la constant evolució d'aquestes empreses que fins el moment han operat indepentdentment i a partir del 2023 comencen una transició empresarial conjunta cap a les energies netes sota el nom de TARAVAUS grup energètic.

Sense deixar de banda les energies convencionals i sostenibles, i sense perdre la seva identita pròpia, les empreses de TARAVAUS grup energètic reuneixen la seva infraestructura i amplien la qualitat del servei que ofereixen, sempre orientada a cumplir les expectatives del client.

TARAVAUS grup energètic engloba les següents activitats:


TARAVAUS carburants és l'empresa del grup dedicada a la comercialització i distribució a domicili de gasoil i gas envasat de la marca CEPSA.


TARAVAUS renovables és la línia empresarial dedicada a oferir les millors solucions en el disseny, construcció i manteniment d'instal.lacions d'energies netes:

- instal.lació de plaques solars

- instal.lació de carregadors elèctrics


Instalgas Instal.lacions Petrolíferes SL és una empresa fundada el 2002 en ple procés d'expansió, dedicada a oferir les millors solucions en el disseny i construcció d'instal.lacions petrolíferes i altres serveis relacionats:

- construcció de benzineres i estacions de servei

- parcs d'emmagatzematge

- ports nàutics esportius

- consums propis

- instal.lacions d'emmagatzematge per a Indústria

- reformes i manteniments d'instal.lacions petrolíferes

- venda de lubricants CEPSA i adblue

- revisions d'instal.lacions de gas


El servei de subministrament de gasoil a domicili es realitza a través de l'empresa Vilamalla Central Trucks SL que compta amb una plantilla de personal altament experimentat i una flota pròpia, composada per camions cisterna amb capacitats de 8000 a 32000 litres, equipats amb comptadors homologats degudament calibrats i verificats que permeten saber exactament i en tot moment la quantitat descarregada.

El repartiment de gas butà i propà també es realitza a través d'aquesta empresa, amb la seva flota pròpia de camions amb gàbies de diferents capacitats, aptes per subministrar cada punt de venda i cada client final segons les seves necessitats i en el termini més curt possible.


Realitzem revisions de gas a través del nostre servei SAT Oficial CEPSA GAS.