Consells de Seguretat

Consells de Seguretat en instal.lacions de GAS

- Fes revisar la instal.lació cada 5 anys per un instal.lador autoritzat, sol.licita sempre identificació

- la flama ha de ser blava, això indica una bona combustió

- no tapis les reixes de ventilació, és necessari mantenir-les sense obstacles

- evita corrents d'aire i vessar líquids sobre els cremadors de la cuina

- canvia el tub flexible abans de la data de caducitat

- vigila el bon estat de regulador i gomes

- no col.loquis l'ampolla a prop de zones d'altes temperatures

- mai tombis l'ampolla quan estigui donant servei als vostres gasodomèstics

- l'ampolla en ús ha d'estar en un habitacle ventilat

- no emmagatzemis ampolles en l'interior d'un local tancat

SI NOTES OLOR DE GAS

- tanca la clau de pas del regulador

- obre les finestres i ventila el recinte

- no produeixis espurnes ni accionis interruptors elèctrics

- truca als serveis d'emergència 112 preferiblement des d'un telèfon fora del teu domicili