Consells de Seguretat

- feu revisar la vostra instal.lació cada 5 anys per un instal.lador autoritzat, sol.liciteu identificació del persona i utilitzeu sempre aparells homologats

- la flama ha de ser blava, això indica una bona combustió

- no tapeu les reixes de ventilació, és necessari mantenir-les sense obstacles

- eviteu corrents d'aire i vessar líquids sobre els cremadors de la cuina

- canvieu el tub flexible abans de la data de caducitat

- vigileu el bon estat del seu regulador

- no col.loqueu l'ampolla a prop de zones d'altes temperatures

- mai tombeu l'ampolla quan estigui donant servei als vostres gasodomèstics

- l'ampolla es ús ha d'estar en un habitacle ventilat

- no emmagatzemeu ampolles en l'interior d'un local tancat

SI NOTEU OLOR DE GAS

- tanqueu la clau de pas del regulador

- obriu les finestres i ventileu el recinte

- no produiu espurnes ni accioneu interruptors elèctrics

- truqueu als serveis d'emergència 112 preferiblement des d'un telèfon fora del seu domicili